Videó

Filmek, vizuális anyagok

Vasember (játékfilm, 1981)

A Márványember (játékfilm, 1976)

Magyarország története - A háború vége és a forradalmak (dokumentumfilm)

Magyarország története - A Rákosi-korszak (dokumentumfilm)

Magyarország története - A Kádári-konszoldiáció (dokumentumfilm)

Magyar Történelmi Arcképcsarnok - Mindszenty (dokumentumfilm)

Egy illúzió története I. - Lenin forradalma (dokumentumfilm)

Egy illúzió története II. - Sztálin forradalma (dokumentumfilm)

Egy illúzió története III. - Az összeomlás (dokumentumfilm)

Bacsó Péter: A tanú (1969)
Főszereplők: Kállai Ferenc, Őze Lajos
Az idők során kultuszfilmmé érett alkotás főszerepében Pelikán József gátőr, hithű kommunista áll, aki a személyi kultusz idején is elkötelezetten végzi munkáját és szolgálja a rendszert. Idővel egyre magasabb pozíciókba jut, de mindennek ára van, a politikai mókuskerékből kiszállni nemigen lehet…


Bacsó Péter: Te rongyos élet (1983)
Főszereplő: Udvaros Dorottya
Az ötvenes években Sziráky Lucy művésznőnek el kell hagynia budapesti villáját. Nagy kihívást jelent a primadonna számára a falusi életbe való beilleszkedés, ahol folytatódik az osztályharc, de Lucyt gyorsan befogadják, s hamarosan újra nagyközönség előtt szerepelhet…

Cserhalmi Sára: Drága besúgott barátaim (2012)
Szereplők: Derzsi János, Cserhalmi György, Györgyi Anna, Keres Emil, Benedek Miklós, Mácsai Pál, Csuja Imre, Schneider Zoltán
A film két barát története a magyar közelmúlt egy mindmáig homályos és tisztázatlan fejezetének tükrében. A rendszerváltozás után – amikor a titkosszolgálati adatok nyilvánossá váltak –, a középkorú Czettl Andor elmegy a levéltárba, hogy elolvassa a róla készült jelentéseket. Megdöbbenve tapasztalja, hogy nemcsak megfigyelési jegyzőkönyvek készültek róla, de egyenesen a legjobb barátja súgta be őt.

Fábri Zoltán: Gyertek el a névnapomra (1983)
Főszereplők: Piros Ildikó, Bujtor István, Kállai Ferenc
Egy újságírónő magánnyomozása során gyilkosság tárul föl, azonban minél közelebb jut az igazsághoz, annál inkább próbálják ellehetetleníteni. Életveszélyes fenyegetéseket kap, telefonját lehallgatják, kikapcsolják, zsarolni próbálják... A film irodalmi alapjául Karinthy Ferenc Házszentelő című drámája szolgált.

Fábri Zoltán: Körhinta (1955)
Főszereplők: Törőcsik Mari, Soós Imre
A történet a régi paraszti világ két fiataljának lázadását mutatja be, egy reménytelennek tűnő szerelmet a szülői akarattal szemben...

Gábor Pál: Angi Vera (1978)
Főszereplők: Pap Vera, Dunai Tamás, Pásztor Erzsi, Szabó Éva
Az alkotás az ötvenes évek nyomorúságát tárja a néző elé, amikor még a rendszerhez lojális emberek is áldozatul eshettek. Angi Vera, a film főszereplője árva leány, aki ápolóként dolgozik egy vidéki kórházban. Szókimondó stílusát a vezetés nem tűri, ezért bentlakásos pártiskolába küldi tanulmányai folytatására…

Jancsó Miklós: Fényes szelek (1968)
Főszereplők: Balázsovits Lajos, Drahota Andrea, Kovács Kati
Jancsó Miklós a hatalmi erőszak és az emberi alávetettség viszonyát a „fényes szellők" korszakán keresztül próbálja modellezni ezzel a filmjével. Egy kollégiumfoglalás eseménytörténetébe sűríti a forradalom természetrajzát. A film a mindenáron való, öncélú, tömeges személytelenségbe tompuló, és hatalmi erőszakba torkolló forradalom veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Maár Gyula: A kommunizmus múmiái (1990)
Maár Gyula 1990-es dokumentumfilmje Leninről, Dimitrovról és Klement Gottwaldról szól. Egyikőjük sem nyugodhatott békében a temetőben. Mind a hármat bebalzsamozták és mauzóleumba vitték, hogy ott imádhassa őket a hálás utókor.

Maár Gyula: Töredék (2006)
Főszereplők: Trill Zsolt, Zsótér Sándor
A film egy katolikus kolostor zárt világában játszódik, nem sokkal a második világháború befejezése után. A háború utáni bizonytalanság a kolostor falain belül is izgalmat kelt. Ebbe az elzárt világba is beférkőznek a külvilágban zajló változások, hiszen itt is érzik, hogy egy új „világrend” – a kommunizmus – van születőben...

Mészáros Márta: Napló gyermekeimnek (1984)
Főszereplők: Cinkóczi Zsuzsa, Jan Nowiczki
Julit, a szovjet neveltetésű kislányt hazatérte után az elnyomást vakhittel és következetesen kiszolgáló nevelőanya készíti az életre. A nevelőanya merev és bizalmatlan, átragadt rá a pártban uralkodó hangulat. Julinak egyetlen kikapcsolódása a mozi, vad önfejűségét az objektív, minden hazugságot, minden csalást leleplezni tudó kamera segíti: ez lesz munkaeszköze.

Mihályfy Sándor: Mindszenty József - Devictus Vincit (1994)
Szereplők: Jordán Tamás, Patkós Irma, Némethy Ferenc, Sinkó László, Kállai Ferenc, Szabó Gyula
Mindszenty József egész, szenvedésekkel teli élete a mindenkori önkényuralmi rendszerekkel való szembenállás - még a mártírsors vállalása is. Tragikus sorsát a nyilasok által történő letartóztatásától megkínzásán, elítélésén át haláláig kísérhetjük nyomon a filmben.

Pozsgai Zsolt: Mindszenty – Szeretlek, Faust!
Rendező: Pozsgai Zsolt Szereplők: Lux Ádám, Kautzky Armand, ifj. Jászai László, Fazekas Zsuzsa, Fazekas Andrea
1944-ben a sopronkőhidai börtönben raboskodik Mindszenty József püspök és Jávor Pál színész. Két ellentétes személyiség, két különböző életszemlélet. Kettejük időutazása alatt a pap végignézheti saját életét, nem csak a múltját, de a jövőjét is. Közben a háttérben ott az egész magyar XX. század…

Gyarmathy Lívia: Szökés (1997)

Az '50-es évek elején titokban emberek tűnnek el nyom nélkül. Nincs bírósági ítélet, nincs letartóztatási parancs, csak egy revolver, amit a film főhősének homlokához szorítanak. A fiatal férfi évekre eltűnik. Világtól elzárt, szigorúan titkos kényszermunkatáborba kerül. A Szökés az egyetlen olyan ember igaz története, akinek sikerült ebből a hírhedt táborból nyugatra szöknie.


Florian Henckel von Donnersmarck: A mások élete (2006)
Szereplők: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck, Ulrich Tukur
Kelet-Berlin, 1983 novembere, hat évvel a berlini fal leomlása előtt: az NDK és állambiztonsági szolgálata még elnyomja a (másként) gondolkodókat, és kíméletlen megfigyelő-besúgó rendszere mindenkit behálóz. Ennek a gépezetnek tökéletes fogaskereke Gerd Wiesler százados, akit politikai nyomásra egy sikeres színpadi szerzőre, Georg Dreymanra és élettársára, az ünnepelt színésznőre Christa-Maria Sielandra állítanak. A rendszerhez vakon hű Wiesler, a mások életét figyelve hamarosan ráébred saját élete kisszerűségére.

Gárdos Éva: Amerikai rapszódia (2001)
Szereplők: Scarlett Johansson, Nastassja Kinski, Tony Goldwyn, Bánfalvy Ágnes
Egy fiatal pár megelégelve a Rákosi-rendszer embertelenségét, kockázatos vállalkozásra szánja el magát. Embercsempészt bérel, hogy juttassa át őket a szigorúan őrzött nyugati határon. A négytagú családból azonban csak hárman jutnak el az ígéret földjére. Alig néhányhónapos kislányukat nem merik magukkal vinni a kockázatos útra. A kicsi utánuk hozatala sajnos nem sikerül. A kislány egy csecsemőotthonban ragad, falusi nevelőszülőkhöz kerül, míg nővére és szülei Amerikában próbálnak új életet kezdeni, és megpróbálni a lehetetlent: kihozni a kis Zsuzsit a vasfüggöny mögül.

Roland Suso Richter: Az alagút (Der Tunnel)
Szereplők: Heino Ferch, Alexandra Maria Lara, Mehmet Kurtulus, Claudia Michelsen, Sebastian Koch
Berlin, 1961. Nyugat-Berlin körül fal emelkedik, ami elzárja Kelet-Berlintől és az NDK-tól. A hidegháború fokozódik, felmerül az atomháború kitörésének veszélye. A keletnémet úszóbajnok, Harry Melchior számára elérkezett az idő, hogy válasszon a szabadság és az elnyomás között. Álruhában, hamis papírokkal a Checkpoint Charlie-nál sikerül átmenekülnie nyugatra, de addig nem talál nyugalmat, amíg szeretett nővére, Lotte odaát marad, mivel nem akarja otthagyni a kislányát, és férje is ellenzi a dolgot. A forrófejű, jókötésű Harry azonban őrült tervet eszel ki: 135 méter hosszú alagutat akar ásni a keletet a nyugattól elválasztó szögesdrót alatt, amit csapdák szegélyeznek, s ott járőröznek mellette az NDK-s határőrök.

Kádár utolsó beszéde

Május 1.

A kommunizmus Magyarországon

Recski visszaemlékezések

Rákosiék bunkere

Ceausescu látogatása Észak Koreában, 1971